Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.2 Strategie VU 2020-2025

Vanaf 2020 heeft de VU een nieuw instellingsplan: Strategie VU 2020-2025 . Deze strategie is met brede input en betrokkenheid van de universiteit tot stand gekomen. Dat heeft geleid tot een ambitieuze en breed gedragen strategie.

Hieronder zetten we de centrale elementen uit de strategie uiteen: speerpunten, profielthema’s en ambities.

  • We zetten in op drie speerpunten die richting geven aan ons handelen: duurzaam, ondernemend en divers. Deze speerpunten zijn kenmerken die het werk van de VU in alle facetten typeren.

  • Onze profielthema’s reflecteren onze inhoudelijke focus. Er zijn vier profielthema’s: Human Health & Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability.

  • Daarnaast hebben we negen strategische ambities geformuleerd die concretiseren waarop we in de komende jaren onze aandacht zullen richten, gegeven onze speerpunten en profielthema’s. De negen strategische ambities hebben betrekking op onderwijs, onderzoek, valorisatie of bedrijfsvoering.

De onderstaande figuur geeft een grafisch overzicht; daarna lichten we de speerpunten en profielthema’s uitgebreider toe.

Figuur 3. Overzicht van de drie speerpunten van de VU (binnenste ring), vier profielthema’s (buitenste ring) en de negen strategische ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en organisatie.