Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze profielthema’s

De profielthema’s geven inhoudelijk vorm aan onze missie en hebben betrekking op onderwijs, onderzoek en valorisatie, waarbij we streven naar versterkte multi-, trans- en interdisciplinariteit. Voor de komende jaren zetten we in op vier multidisciplinaire profielthema’s.

  1. Human Health & Life Sciences bestudeert de gezondheid en het welzijn van mensen, inclusief de organisatie en bekostiging van de zorg.

  2. Connected World bestudeert de invloed van digitalisering en globalisering op menselijke, culturele, economische en politieke verhoudingen.

  3. Governance for Society bestudeert de inrichting en het bestuur van organisaties en samenlevingen.

  4. Science for Sustainability bestudeert de voorwaarden voor een toekomstbestendig evenwicht tussen mens, milieu en economie.