Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze speerpunten

Duurzaam, ondernemend en divers – dat zijn de speerpunten die richting geven aan ons handelen en aan de inhoud van onderwijs, onderzoek, valorisatie en aan onze bedrijfsvoering.

Speerpunt 1. Duurzaam

Als universiteit voelen we ons verantwoordelijk om bij te dragen aan een leefbare en duurzame wereld. Daarbij heeft ‘duurzaam’ een brede betekenis. Duurzaamheid gaat niet alleen om het milieu, maar ook om economische, menselijke, culturele en sociale aspecten. Want niet alleen natuurlijke hulpbronnen zijn schaars. En ook voor de VU zelf is duurzaamheid vitaal. We zetten in op het duurzaam en gezond functioneren van onze universiteit, onze gemeenschap, werknemers en studenten, en op het duurzaam en efficiënt inzetten van schaarse middelen.

Speerpunt 2. Ondernemend

Wij willen meerwaarde creëren voor de samenleving. Dit vraagt een ondernemende houding. De VU stimuleert een ondernemende geest in onze studenten, promovendi, wetenschappers en staf, als een manier om bij te dragen aan de samenleving. Niet alleen onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn bij deze ondernemende houding gebaat, maar ook onze interne organisatie en de ondersteuning van onze kerntaken. De VU is van mening dat ondernemendheid dé houding is om maatschappelijke problemen op te lossen.

Speerpunt 3. Divers

Diversiteit is nauw verbonden met de identiteit van de VU. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en samenwerkingen ten goede komt. De VU ziet die diversiteit dan ook als een verrijking. De VU includeert nadrukkelijk alle medewerkers en studenten met al hun onderlinge verschillen. Wij dagen iedereen in onze gemeenschap uit om verschillen te overbruggen, ruim te denken en open te staan voor het unieke van de ander.