Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.3 Waarde creëren

Sinds onze oprichting in 1880 is het ons doel om met ons onderwijs en onderzoek meerwaarde te creëren voor de samenleving en bij te dragen aan een betere wereld. Ons onderzoek is zowel fundamenteel als toegepast en beslaat het gehele wetenschappelijke spectrum. Onze rijke academische omgeving maakt grensverleggend interdisciplinair onderzoek en talloze maatschappelijke toepassingen mogelijk.

Het waardecreatiemodel van de VU

Wij willen onze maatschappelijke impact beter laten zien. Sinds ons jaarverslag over 2018 rapporteren wij daarom over de vraag hoe de VU waarde creëert voor de maatschappij. Dat doen we aan de hand van een waardecreatiemodel. Ons waardecreatiemodel (zie figuur 4) is gebaseerd op de Strategie VU 2020-2025. Het is onze ambitie om het waardecreatiemodel te gebruiken als middel om te sturen op onze meerwaarde voor de maatschappij en onze impact op de Sustainable Development Goals (SDG’s, duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties.

Het waardecreatiemodel laat zien hoe wij meerwaarde creëren door te investeren in onze kerntaken onderwijs, onderzoek en valorisatie, maar ook in onze mensen en in onze omgeving. Dit zijn investeringen in bijvoorbeeld onderwijsbeleid, samenwerkingsverbanden, innovatie, kwaliteit van diensten, de campus of faciliteiten. Dit zien we terug aan de bovenkant van het model. In het model noemen we dit ‘Input’.

Wat is het resultaat van deze input en investeringen? Dat is terug te zien in de ‘Output’ van onze kerntaken en onze organisatie. Bijvoorbeeld in de hoge kwaliteit van het onderzoek en het percentage open access publicaties. De impact die wij vervolgens genereren vanuit deze output is te lezen in de paragrafen ‘Impact en strategische resultaten’ in hoofdstukken 2 tot en met 7 van dit jaarverslag.

Profielthema's en SDG's in het model

Onze vier profielthema’s Human Health & Life Sciences, Connected World, Governance for Society en Science for Sustainability geven inhoudelijk vorm aan onze missie. Ze laten zien welke focus wij kiezen als het gaat om onze kerntaken.

De SDG’s in het waardecreatiemodel komen overeen met de SDG’s in de Strategie VU 2020-2025. Omdat in de strategie onze profielthema’s gekoppeld zijn aan de SDG’s, hanteren we die koppeling ook in dit jaarverslag: we illustreren de bijdrage van de VU aan de SDG’s aan de hand van onze vier profielthema’s. Dat is terug te zien aan de onderzijde van het model.

Als organisatie dragen we niet alleen bij aan de SDG’s door de focus op onze profielthema’s. We hebben ook invloed op de SDG’s via onze bedrijfsvoering en ons HR-beleid. Het is ons streven om een zo groot mogelijke positieve impact te hebben op de maatschappij, maar onze impact is niet in alle gevallen even positief. Zo brengen onze activiteiten CO2-uitstoot met zich mee, en de productie van afval. We proberen uiteraard onze negatieve impact zo veel mogelijk te beperken.

Figuur 4. Het waardecreatiemodel van de VU met bovenin de input en onderin de output van onze kerntaken en organisatie.