Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1.4 Enkele prestaties uit 2020

Hieronder presenteren we een aantal bijzondere prestaties die de VU in 2020 op uiteenlopende gebieden heeft gerealiseerd. Dit overzicht geeft een beeld, maar is zeker niet uitputtend.

Corona Research Fonds
De hele Amsterdamse academische wereld sloeg de handen ineen in de strijd tegen corona en richtte al in het voorjaar het Corona Research Fonds op. Daarin werkt een groot aantal partijen samen: Amsterdam UMC, AMC Foundation, VUmc Fonds, Amsterdams Universiteitsfonds, VUvereniging, de Universiteit van Amsterdam en de VU. Samen is er in 2020 ongeveer een miljoen euro geworven. Dat is gebruikt om onderzoekers van Amsterdam UMC te ondersteunen bij nieuw en urgent wetenschappelijk onderzoek naar corona, en als financiering voor hulpmiddelen.

VU-studenten komen in actie met I Will Help You
Kort na de uitbraak van het coronavirus kwamen een aantal VU-studenten in actie en zetten het online platform I Will Help You op, waar ze hulpvragen én -aanbod in het kader van corona bij elkaar brengen. Binnen 24 uur waren er al meer dan honderd aanmeldingen binnen.

Esmee Visser tweevoudig winnaar Wereldkampioenschappen Studentenschaatsen
In maart won VU-studente Esmee Visser de drie en vijf kilometer tijdens de Wereldkampioenschappen Studentenschaatsen op de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam. De studente Farmaceutische Wetenschappen werd na afloop gehuldigd door rector magnificus Vinod Subramaniam voor het combineren van haar topsportcarrière met studeren aan de VU.

Statement racisme VU: Black Lives Matter
Afgelopen jaar werd Nederland opnieuw wakker geroepen door luide stemmen van woede en verdriet over het onrecht dat racisme heet. De VU sprak zich uit tegen racisme en tegen andere vormen van onrechtvaardige ongelijkheid. De VU hoort en verstaat het protest, spreekt zich uit en kijkt ook zelf in de spiegel. Niet voor het eerst, want de VU heeft een traditie van sterk en kritisch diversiteitsbeleid. Maar ook niet voor het laatst, want de VU beseft dat er nog veel werk aan de winkel is. De VU verbindt zich aan de strijd voor een rechtvaardige wereld en met het streven om het onrecht van verleden en heden recht te zetten. Samen werken we aan gelijke kansen en gelijke rechten.

Ruim 150 A Broader Mind-studenten geslaagd
De VU is trots op de 152 studenten die in 2020 zijn geslaagd voor het A Broader Mind-programma. In dit programma leren studenten maatschappelijke vraagstukken te benaderen vanuit diverse academische perspectieven en worden ze uitgedaagd om oplossingen te vinden voor urgente sociale kwesties.

Start Kuyperjaar
De Opening van het Academisch Jaar in 2020 vormde de aftrap van het feestelijke Kuyperjaar, waarin de VU haar 140ste verjaardag viert. Tijdens het Kuyperjaar worden activiteiten georganiseerd met thema’s die de VU en Abraham Kuyper kenmerken, namelijk democratie, diversiteit en sociaal ondernemerschap. Eén van deze activiteiten is de Kuyper Challenge, een wedstrijd waar alle studenten en pas afgestudeerden van de VU met een start-up die onze samenleving verder helpen aan mee kunnen doen.

Lab voor maatschappelijke Artificial Intelligence
De gemeente Amsterdam opende samen met de VU en de Universiteit van Amsterdam het Civic AI Lab (CAIL). Hier gaan vijf onderzoekers promoveren op de toepassing van kunstmatige intelligentie op het gebied van onderwijs, welzijn, omgeving, mobiliteit en gezondheid. Het lab maakt deel uit van het Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI) op het Amsterdam Science Park.

Studenten ontwikkelen gezondheidsapp NewU
Twee studenten Bewegingswetenschappen van de VU hebben een gezondheidsapplicatie ontwikkeld: NewU. Deze app combineert de nieuwste wetenschappelijke kennis op het gebied van gezondheid met technologie, en helpt zo mensen om gezonde gewoonten op te bouwen. De app maakt gebruik van een uniek model gericht op het niveau, de interesses en de wensen van de gebruiker. Daardoor kan deze op een leuke manier aan de slag met gepersonaliseerde uitdagingen. De app helpt mensen niet alleen om gezonder te eten, meer te bewegen en beter te slapen, maar ook als ze stress willen verminderen of willen stoppen met roken.

Ondertekening akkoord voor inclusief en divers onderwijs
Het College van Bestuur van de VU ondertekende met vijf andere Amsterdamse hogeronderwijsinstellingen een akkoord voor divers, inclusief en maatschappelijk betrokken hoger onderwijs. De instellingen zetten zich gezamenlijk in voor een inclusieve en rechtvaardige samenleving waarbinnen geen ruimte is voor racisme en discriminatie. Met het ‘Amsterdams Akkoord Hoger Onderwijs’ committeren zij zich aan het opstellen van concrete en meetbare doelen. Bij deze doelen staat het tegengaan van kansenongelijkheid centraal. Daarbij wordt gestreefd naar meer representatie, toegankelijkheid, betrokkenheid in de stad, gedeelde kennisproductie en een veilige leer- en werkomgeving voor iedereen.

VU viert Lichtjesfeest online  
Met het Lichtjesfeest in december viert de VU haar veelkleurigheid en benadrukt zij inclusiviteit. In 2020 vond het evenement vanwege corona online plaats. Studenten en medewerkers van de VU hebben elkaar via videoboodschappen een hart onder de riem gestoken.