Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10.5 Reflectie medezeggenschap

Voor een reflectie van de medezeggenschap op de besteding van de studievoorschotmiddelen 2020, inclusief het daarbij gehanteerde proces, verwijzen wij naar bijlage 5 ‘Reflectie medezeggenschap op de inzet van de studievoorschotmiddelen VU’.