Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2.4 Samenwerkingen

De VU werkt samen met diverse partners in binnen- en buitenland. Zo werken we structureel samen met het voortgezet onderwijs via het Pre-University College en het OpeRA-netwerk (samen met de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland). De VU is ook samen met de Universiteit van Amsterdam en vele middelbare scholen betrokken bij het netwerk Bètapartners. In 2020 hebben we samen met de Universiteit van Amsterdam een plan opgesteld om naar analogie daarvan ook een netwerk van alfa-gammapartners te ontwikkelen. Daarnaast kennen de VU en de Universiteit van Amsterdam meerdere gezamenlijke onderwijsprogramma’s. Voorbeelden daarvan zijn Archeologie, Computational Science en Entrepreneurship.

In samenwerking met Universiteit Twente biedt de VU de Engelstalige bacheloropleiding Mechanical Engineering aan. Deze opleiding is in 2020 op de VU-campus het tweede jaar ingegaan. De samenwerking met Twente heeft verder vorm gekregen in vier coalities rondom het opzetten van gezamenlijk onderwijs en onderzoek.

Internationaal werken we samen in het Aurora-netwerk met negen Europese universiteiten, gericht op het thema Social Entrepreneurship and Innovation. Deze Aurora Alliance werkt vergaand samen op onderdelen van de onderwijsprogramma’s; op deze manier zorgen we ervoor dat afgestudeerden (nog) beter in staat zijn om bijdragen te leveren aan de maatschappelijke uitdagingen waar Europa voor staat. De Aurora Alliance ontving in 2020 een subsidie van 5 miljoen euro van de Europese Commissie in het kader van het European Universities Initiative. In 2021 wordt in Aurora-verband een overzicht gemaakt van cursussen die een merkbare maatschappelijke impact hebben.

De VU heeft uitwisselingsovereenkomsten met meer dan 250 universiteiten over de hele wereld. De VU neemt ook deel aan het Erasmus Plus Beursprogramma, gesubsidieerd door de Europese Commissie. In 2020 werden de uitwisselingsprogramma’s geannuleerd vanwege de coronapandemie.