Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2.5 Invloed van de coronacrisis

De coronamaatregelen die per half maart 2020 van kracht werden, hebben een behoorlijke impact gehad op de studenten en medewerkers in onze academische gemeenschap. Docenten én ondersteuners toonden zich enorm wendbaar en creatief in een gedwongen en snelle transitie naar online onderwijs. Voor de korte termijn heeft die inzet ervoor gezorgd dat bijna al het onderwijs snel weer van start kon.

Studenten zaten ineens noodgedwongen thuis, lang niet altijd met een rustige werkplek. De zo belangrijke sociale contacten lagen ineens stil. Dat viel – en valt – velen zwaar. Iedereen hoopte dat we snel weer terug konden naar de campus, wat helaas niet mogelijk bleek. Al spoedig werd duidelijk dat we moeten leven met een langere periode in de anderhalvemetersamenleving.

Voor studenten heeft dit grote invloed op het welzijn. Veel studenten hebben behoefte aan mentale hulp om gemotiveerd en geconcentreerd te blijven op de studie. Voor studenten die thuis geen goede werkplek hebben, hebben we een beperkt aantal plekken op de VU-campus beschikbaar gesteld. Studenten ervaren ook veel stress rond het online toetsen, omdat surveilleren op afstand toch heel anders aanvoelt dan in een tentamenzaal, en omdat er bij online toetsen meer risico’s op technische haperingen zijn.

Om studenten in deze moeilijke tijd te ondersteunen, hebben we in april op het intranet een platform Studeren en Corona ingericht. Op het platform is informatie te vinden over onder andere thuis studeren, fysieke en mentale gezondheid, regelingen, contactgegevens van studentbegeleiders en activiteiten van VU-communities. Het platform bevat online modules en apps om het studentenwelzijn te ondersteunen. Ook zijn er online services van het programma Caring Universities te vinden, bedoeld om het mentale welzijn van studenten te verbeteren.

In december is dit platform overgezet en uitgebreid naar een website . De lancering van deze website ging gepaard met een vragenlijst Studentenwelzijn en corona, die is uitgezet onder de VU-studentenpopulatie. De resultaten worden begin 2021 verwacht en zullen dan worden opgevolgd.

Om studenten verder een hart onder de riem te steken, hebben we in december alle studenten van de VU een fysieke kerstkaart gestuurd.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor studenten om met elkaar in contact te komen in deze tijd: bijvoorbeeld vanuit faculteiten, studie- en studentverenigingen en VU communities zoals VU Family. Dat neemt niet weg dat het lijkt alsof we een deel van de studenten niet geheel kunnen bereiken. Dat is een belangrijk zorgpunt en heeft de aandacht van de studieadviseurs, mentoren en tutoren.