Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4.1 Visie en kerncijfers

In 2020 is – zowel VU-breed als op faculteiten – hard gewerkt om de ambities van de VU vanuit de kerntaak valorisatie en vanuit het strategische speerpunt ondernemend te realiseren. Ons doel: meer impact te hebben met onderwijs en onderzoek, om zo nog meer waarde te creëren voor de samenleving.

Bij het strategische speerpunt ondernemend en de strategische ambitie impact door onderwijs en onderzoek hebben we de volgende doelen en ambities geformuleerd:

  • Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn gelijkwaardige kerntaken en worden op hetzelfde niveau erkend en gewaardeerd.

  • Ondernemerschap en een ondernemende houding zijn vanzelfsprekend bij onze studenten en medewerkers. We verkennen of we een universiteitsminor Ondernemerschap kunnen opzetten, waarin studenten in interdisciplinaire teams werken aan ondernemendheid.

  • De VU-campus is een innovatiehub in Kenniskwartier Zuidas, de Amsterdamse Metropoolregio (MRA) en daarbuiten.

  • Valoriserende activiteiten worden effectief en adequaat ondersteund.

Kerncijfers

De onderstaande tabel laat enkele belangrijke resultaten op het gebied van valorisatie zien, zoals het aantal patenten dat onderzoekers hebben ingediend, en het aantal licentieovereenkomsten dat is afgesloten. Daarnaast zijn er ook andere valorisatieactiviteiten, zoals media-activiteiten (zie hiervoor 4.3). Leven Lang Ontwikkelen vormt ook een vorm van valorisatie (zie hiervoor hoofdstuk 2, Onderwijs).

 

VU

VUmc

Aantal ingediende patenten

12

1

Opgerichte spin-offs (IP van de VU en VUmc)

-

-

Licentieovereenkomsten (kennis VU en VUmc uitlicenseren bedrijven)

2

6

Projecten (impact gerelateerd, van eerste idee tot mogelijke samenwerking en bedrijvigheid)

645 voor VU en VUmc samen

Samenwerkingsovereenkomsten (met externe partijen zoals bedrijven, overheden, NGO’s)

35

54

Projecten Demonstrator Lab

24

 

Amsterdam Venture Studios, nieuwe spin-offs

8

 

Contracten (legal, juridische overeenkomsten met externe partijen, vaak samenwerkingen)

171

500

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) - PPS (investeringsgelden voor het opzetten van publiek private samenwerkingen)

*

€ 2,23m

Postacademisch onderwijs

€ 17,2m

*

* Niet beschikbaar