Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Innovation District Zuidas

De VU en Amsterdam UMC werken onder meer samen met de gemeente Amsterdam (Economische Zaken en Zuidas). Het doel van de samenwerking is het Innovation District Zuidas (IDZ) te versterken. De combinatie van de economische activiteiten op de Zuidas en de aanwezigheid van de kennisinstellingen VU en Amsterdam UMC maken dit gebied tot een bijzondere locatie, waarin onderzoek, innovatie en ondernemerschap elkaar kunnen versterken. Om zich op de Zuidas inhoudelijk en economisch te profileren willen VU, Amsterdam UMC en de gemeente Amsterdam in het IDZ vestigingsplaatsen creëren voor bedrijven die onderzoekssamenwerking nastreven en een aanvulling zijn op het ecosysteem. Het gaat hierbij om start-ups, scale-ups en nevenvestigingen van bestaande (Nederlandse en buitenlandse) bedrijven.