Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

PanAmsterdamse Valorisatiestrategie

De VU heeft samen met de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en Amsterdam UMC meegewerkt aan het opstellen van een PanAmsterdamse Valorisatiestrategie. Met deze strategie willen de kennisinstellingen – vanuit de bestaande samenwerking binnen IXA – de potentie van de regio op het gebied van innovatie, kennistoepassing en samenwerking nog beter benutten.