Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenwerkingsverbanden Amsterdamse kennisinstellingen

De Amsterdamse kennisinstellingen (Amsterdam UMC, VU, Universiteit van Amsterdam, NKI/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Sanquin) werken samen in verschillende samenwerkingsverbanden. Samen met de Amsterdam Economic Board en de gemeente Amsterdam wordt gewerkt aan de Amsterdamse coalitie AI Technology for People. Het doel van de kenniscoalitie is om gezamenlijk baanbrekend onderzoek te doen naar nieuwe algoritmen en toepassingen enerzijds, en de impact ervan op onze samenleving anderzijds. De coalitie heeft een speciale uitgave gepubliceerd in het oktobernummer van het blad New Scientist, om daarmee het belang van kunstmatige intelligentie voor de samenleving breed voor het voetlicht te brengen.