Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4.5 Invloed van de coronacrisis

Start-ups en spin-offs vanuit de Amsterdam Venture Studios blijven, ook tijdens de coronapandemie, nieuwe partnerships aangaan en hun innovatieve producten en diensten verder ontwikkelen. Ondanks deze positieve geluiden is er in deze tijd blijvende aandacht nodig voor de continuïteit in ons ecosysteem en netwerk. Daarom wordt extra ondersteuning geboden waar dat mogelijk en passend is. Ook moet rekening worden gehouden met de door coronamaatregelen veranderende eisen aan bedrijvigheid: die veranderingen moeten worden meegenomen in het bestendig en veerkrachtig maken en houden van het ecosysteem en de diverse samenwerkingen.

Anders dan bij vorige crises worden bij de Rijksoverheid op dit vlak geen grote bezuinigingen verwacht. Integendeel, met het Groeifonds heeft het kabinet aangegeven dat er juist extra geïnvesteerd wordt in kennisontwikkeling, R&D en innovatie, met name in publiek-private samenwerking. Hier ligt een kans om met stevige allianties impact en inkomsten te genereren bij VU-VUmc.