Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.1 Visie en kerncijfers

De VU zet zich in voor een werkklimaat waarin mensen zich kunnen ontplooien en met plezier hun werk kunnen doen. Het faciliteren van een prettig, evenwichtig en vitaal werkklimaat is dan ook een belangrijk thema.

Voor 2020 stond het overkoepelende thema duurzaamheid centraal in de initiatieven voor medewerkers. Duurzame inzetbaarheid van het personeel, professioneel gedrag en ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden zijn mede door corona onderwerpen die in 2020 extra aandacht en zwaarte hebben gekregen. Andere speerpunten vanuit de Strategie VU 2020-2025 waren diversiteit en erkennen en waarderen. De genoemde aandachtspunten – duurzaamheid, diversiteit, en erkennen en waarderen – komen in dit hoofdstuk uitgebreider aan de orde.

Kerncijfers

Hieronder staan de kerncijfers ten aanzien van het personeel.

Kerncijfers personeel

2019

2020

Totaal personeel (fte)

3.674

3.899*

  • waarvan WP**

1.491

1.588

  • waarvan promovendi

601

652

  • waarvan student-assistenten

105

120

  • waarvan OBP

1.476

1.540

Verhouding WP***/OBP

  
  • kalenderjaar - gemiddeld

1 : 1,42

1 : 1,42

% Vrouwelijke hoogleraren (streefcijfer 2020: 25%)

25%

28%

% gevoerde en geregistreerde jaar & beoordelingsgesprekken (streefcijfer 80%)

70%

67%

% BKO certificaten (streefcijfer 2023: 85%)

82%

84%

% tijdelijk WP, conform cao afspraak (maximaal 22%) ****

14%

17%

% Internationalisering van de wetenschappelijke staf

26%

32%

% Geregistreerde nevenwerkzaamheden (bijzonder)hoogleraren

90%

91%

% Ziekteverzuim

3,4%

3,3%

Verhouding man/vrouw

2019

2020

% Vrouw

51%

51%

% Man

49%

49%

* ultimo december 2020 fte-aantallen; ** excl. promovendi, student-assistenten; *** excl. student-assistenten; **** doelgroep: hoogleraren, universitaire hoofddocenten, universitaire docenten en docenten.