Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.3 Samenwerkingen

In 2020 is de VU gestart met de uitvoering van het Meerjaren Impulsprogramma Participatie VU. Een belangrijk resultaat is het afsluiten van een convenant met de gemeente Amsterdam. Daarin wordt de afspraak om meer (duurzame) banen te creëren bij de VU bekrachtigd én wordt de samenwerking geïntensiveerd. De samenwerking met de Stichting Studeren & Werken op Maat is voortgezet, net als de samenwerking met Onbeperkt aan de Slag en Randstad Participatie. De VU is een meerjarige samenwerking aangegaan met Emma at Work, een organisatie die begeleiding en vacatures aanbiedt voor jongeren met een fysieke aandoening. Daarmee ondersteunt de VU de belangrijke functie die deze organisatie onder andere voor deze doelgroep vervult, ook financieel.