Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.4 Invloed van de coronacrisis

De coronacrisis en de beperkende maatregelen hebben een grote impact gehad op het werken bij de VU en het welzijn en werkplezier van medewerkers. Vrijwel alle medewerkers hebben sinds maart 2020 hun werkzaamheden grotendeels online en vanuit huis uitgevoerd. De overschakeling naar online werken vroeg veel extra inzet van de medewerkers, bijvoorbeeld in het realiseren van online onderwijs en de ondersteuning van digitaal werken. Leidinggevenden en medewerkers moesten op zoek naar een digitale vorm van samenwerking. Naast de veranderingen op het werk kregen veel medewerkers ook te maken met extra taken buiten het werk, zoals het thuisonderwijs van schoolgaande kinderen en extra zorgtaken.

Om het welzijn van medewerkers in de coronaperiode te volgen en passende interventies te kiezen, is in juni en oktober een vragenlijst onder medewerkers afgenomen, de Coronamonitor. Uit de resultaten van beide onderzoeken bleek dat medewerkers zich door het werken op afstand minder verbonden voelden met de VU en met hun collega’s. De werkdrukbeleving nam toe, vooral door de digitalisering van werk, zoals online onderwijs, online overleggen en het aansturen van medewerkers op afstand. Leidinggevenden hadden minder zicht op het welzijn van hun medewerkers en vonden het lastiger om de samenhang in het team te behouden. Nieuwe medewerkers vonden het lastig om online hun weg te vinden en een netwerk op te bouwen.

Direct na de invoering van de coronamaatregelen in maart 2020 konden medewerkers een computer lenen van de VU. Zodra duidelijk werd dat medewerkers niet op korte termijn op de campus konden werken, zijn de voorzieningen uitgebreid naar het aanschaffen van een bureau en bureaustoel. Medewerkers konden hun thuiswerkplek laten checken door de arbodeskundige. Als thuiswerken echt niet mogelijk was, werd gezocht naar een passende maatwerkoplossing binnen de maatregelen. Medewerkers kregen tips over mentaal fit blijven tijdens de coronacrisis en werden aangemoedigd om gebruik te maken van de beschikbare hulp, zoals de bedrijfsmaatschappelijk werker of bedrijfsarts. In november werd voor alle VU-medewerkers de Stay Connected-week georganiseerd, met allerlei activiteiten om de verbondenheid en welzijn te vergroten. Voor nieuwe medewerkers is het introductieprogramma vertaald naar een online bijeenkomst om ze te verwelkomen en wegwijs te maken. Voor de nieuwe internationale medewerkers werd een buddyprogramma opgezet, waar eind 2020 meer dan 150 collega’s aan deelnamen.

Het thuiswerken bood ook voordelen, zoals meer flexibiliteit in werktijden en het wegvallen van de reistijd. De meeste medewerkers gaven in de Coronamonitor aan dat zij ook na de coronacrisis een deel van hun werktijd thuis willen blijven werken. In 2020 is de VU daarom gestart met de voorbereidingen voor het ondersteunen van hybride werken, oftewel een combinatie van werken op de VU-campus en op een andere locatie, zoals de thuiswerkplek.