Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.1 Visie en kerncijfers

De VU is een echte campusuniversiteit en de campus speelt een belangrijke rol in het verbinden van studenten en medewerkers onderling en met de universiteit als geheel. Het is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar nieuwe samenwerkingsvormen kunnen ontstaan. Onderwijs, onderzoek, valorisatie en ondernemerschap vinden dan ook in belangrijke mate plaats op de campus. De komende vijf jaar zetten we nog sterker in op deze centrale rol van onze campus als plek, community, en ‘enabler’ voor het realiseren van de doelstellingen van de VU.

De coronaperiode heeft nóg duidelijker gemaakt dat de VU een echte campusuniversiteit is. De ontwikkeling van de campus kent een uitwerking die inhoudelijk aansluit bij drie thema’s:

  • de sociale campus: activiteiten vanuit het strategieteam, maar ruimte voor andere activiteiten, zoals initiatieven van studenten en expositieruimte Wonder;

  • campusvernieuwing: functioneel en technisch noodzakelijke huisvestingsopgaven en bedrijfsvoering;

  • Innovation District/ Kenniskwartier: de campus ontwikkelt zich tot een innovation district waar Health, Science en Business samenkomen en elkaar versterken, met een belangrijke betekenis voor stad, regio en maatschappij.

Kerncijfers

Kerncijfers campus

2019

2020

CO2-footprint zonder mobiliteit (ton)

          33.514

     26.287

CO2-footprint met mobiliteit (ton)

48.108

*

Energieverbruik (GJ)

432.359

378.150

Gasverbruik (m3

       121.983

   100.087

Waterverbruik (m3)

       119.402

89.128

Afvalproductie (ton)

1.277

699

* Niet beschikbaar, door de coronamaatregelen is er vanaf medio maart 2020 een zeer beperkt aantal studenten en medewerkers naar en van de campus gereisd.