Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.3 Samenwerkingen

Om de inhoudelijke onderwijs- en onderzoeksthema’s op en rond de campus te profileren en te faciliteren, werkt de VU samen met diverse partijen. Een belangrijk aspect daarbij is de uitwerking van het Kenniskwartier naar een Innovation District in de Zuidas door VU en Amsterdam UMC in samenwerking met de gemeente Amsterdam (Economische Zaken en Dienst Zuidas). In deze uitwerking wordt gebouwd aan een innovatiedistrict dat zich focust op het gebied van Life Science & Health.

In de brede scope van de profielthema’s van de universiteit zijn ook andere samenwerkingen aan de orde. Zo wordt er ook gefocust op de thema’s Society en Business. Daarnaast werkt de VU samen met Amsterdam UMC, de Hogeschool van Amsterdam en het AISS aan de realisatie van het Amsterdam Performance & Health Centre.

Om bij te dragen aan de doelstelling om de Zuidas bereikbaar te houden, neemt de VU actief deel aan de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas. De VU werkt daarbij samen met de gemeente Amsterdam, NS en grote werkgevers in het gebied.

Om bij te dragen aan het strategische speerpunt duurzaamheid, werkt de VU lokaal samen met verschillende partijen: de Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas, en landelijk met name via de VSNU-gremia en RVO.

Daarnaast werkt de VU aan een levendige en bruisende campus. Dat gebeurt op basis van de visie op de campus en vanuit de strategische ambitie van de VU, ‘De Sociale campus’. Daarvoor werkt de VU onder meer samen met partners als Rialto, Griffioen en de nieuwe expositieruimte Wonder. Hierdoor kan de VU-campus een plek zijn voor niet alleen academische, maar ook culturele verdieping, voor onze eigen studenten en medewerkers en ook voor mensen van buiten de campus. In 2021 zal de programmering van deze partners op de campus van start gaan. Het Nieuwe Universiteitsgebouw zal daar een prominente en zichtbare rol in spelen.