Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.4 Invloed van de coronacrisis

De coronacrisis heeft direct effect gehad op het gebruik en daarmee ook op de dienstverlening en bedrijfsvoering van de campus. Vanaf maart is de campus fysiek minimaal gebruikt voor de activiteiten van de VU. Rond de zomer was er sprake van geleidelijke heropstart en opschaling van onderzoek, onderwijs en werken. Hierdoor ontstond een nieuwe taak om een anderhalvemeteruniversiteit in te richten, dit in goede banen te leiden en te beheren.

Daarbij ontstonden ook nieuwe vragen, zoals het organiseren van online onderwijs en online tentamens. Ondanks de crisis is de going concern van de campus doorgegaan en was er sprake van continuïteit voor onderwijs, onderzoek en valorisatie. Ook de projecten die te maken hebben met de ontwikkeling van de campus, hebben doorgang gevonden.

De crisis heeft ook impact gehad op de ambitie om de campus verder te ontwikkelen als ontmoetingsplek. Daarbij heeft de crisis benadrukt hoe belangrijk het is elkaar te ontmoeten op de campus, voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. De sociale functie van de campus voor onze community wordt in deze crisisperiode node gemist.

De activiteiten die we op de campus uitvoeren, zullen veranderen, net als de manier waarop we ze uitvoeren (bijvoorbeeld de onderwijsvormen). Dat hebben we het afgelopen jaar ook gezien. Elkaar ontmoeten op de campus is echter van groot belang voor het docent-studentcontact, voor studenten onderling, voor werkgroepen en studeren. Ook medewerkers treffen elkaar te weinig.

De ervaringen die we in 2020 hebben opgedaan met het hybride werken en online onderwijs, werken we uit naar effecten en mogelijkheden voor (het gebruik van) de campus voor de langere termijn. Op onderdelen zijn door de coronacrisis overigens al versneld nieuwe inzichten ontwikkeld voor werken en onderwijs.