Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

7.1 Visie

Naast het oog hebben voor medewerkers en campusontwikkeling (hoofdstukken 5 en 6 van dit jaarverslag), wordt ook op verschillende andere gebieden ondersteuning geboden aan de uitvoering van de kerntaken onderwijs, onderzoek en valorisatie. Verdere digitalisering en het realiseren van een slagvaardige en wendbare organisatie behoren tot onze ambities. Ook het creëren van een veilige omgeving staat centraal.

Onze bedrijfsvoering is van doorslaggevend belang om onze ambities op het gebied van de kerntaken te realiseren. We werken in een omgeving en in een internationale context die continu in beweging zijn. Wil de VU succesvol blijven, dan moeten we onze organisatie en bedrijfsprocessen voortdurend ontwikkelen en vernieuwen.