Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kerngegevens

* Ultimo december 2021 aantallen ** Exclusief promovendi en student-assistenten *** Inclusief eerste geldstroom geneeskunde, exclusief werkplaatsfunctie (bedrag in miljoenen euro’s)

Voorwoord College van Bestuur

Het jaar 2021 was wederom een enerverend jaar. Halverwege 2021 sloten we ons academische jubileumjaar af, waarin wij het 140-jarige bestaan van de VU vierden en herdachten dat het honderd jaar geleden was dat onze oprichter Abraham Kuyper overleed.

Bericht van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht Stichting VU houdt toezicht op het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Met dit verslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in 2021.

Bericht van de medezeggenschap

Het tweede jaar van de COVID pandemie was ook voor de medezeggenschap een jaar tussen hoop en vrees. Spraken we in mei nog over een definitieve terugkeer naar de campus na de zomer, hoe anders zou het uiteindelijk worden.

Governance

De VU is een bijzondere instelling in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

1. Over de VU

Wij zijn de Vrije Universiteit Amsterdam. Wij zijn een bijzondere universiteit met faculteiten in de alfa-, bèta-, gamma- en medische wetenschappen. Wij geven onderwijs met hart en ziel.

1.1 Missie, historie en kernwaarden

Wij nemen met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie verantwoordelijkheid voor mens en planeet.

1.2 Strategie VU 2020-2025

Sinds 2020 heeft de VU een nieuw instellingsplan: Strategie VU 2020-2025. Deze strategie is met brede input en betrokkenheid van de universiteit tot stand gekomen. Dat heeft geleid tot een ambitieuze en breed gedragen strategie.

1.3 Waarde creëren

Sinds onze oprichting in 1880 is het ons doel om met ons onderwijs en onderzoek meerwaarde te creëren voor de samenleving en bij te dragen aan een betere wereld.

1.4 Enkele prestaties uit 2021

Hieronder presenteren we een aantal bijzondere prestaties die de VU in 2021 op uiteenlopende gebieden heeft gerealiseerd. Dit overzicht geeft een beeld, maar is zeker niet uitputtend.

Toon meer resultaten