Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

7.3 Samenwerkingen

De VU onderhoudt actief contacten met diverse (veiligheids)organisaties uit de omgeving en neemt deel aan het veiligheidheidsplatform Zuidas. De VU is verder bijvoorbeeld aangesloten bij het veiligheidsplatform Uilenstede en het Veiligheidsoverleg Studentenhuisvesting Amsterdam, met als gesprekspartner de gemeente Amsterdam, woningcorporaties en hogeronderwijsinstellingen. Deze samenwerking is geïntensiveerd naar aanleiding van corona.