Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

7.4 Invloed van de coronacrisis

Omdat de VU-bedrijfsvoering met de uitbraak van corona onder druk stond, werd er ingezet op de crisisstructuur van de VU. In 2020 is de crisisorganisatie op alle drie de niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) getest. Dat begon al eind januari, toen medewerkers en studenten vastzaten in China door de uitbraak van de pandemie daar. Het kreeg een vervolg toen ook in Nederland eind februari de eerste besmetting werd geconstateerd en Nederland vanaf 12 maart in lockdown ging.

Toelichting Integrale Bedrijfsnoodorganisatie VU Campus (iBNO)

Op verschillende manieren kan een situatie ontstaan waardoor de normale bedrijfsvoering getroffen wordt of gevaar loopt. In dat geval kan de VU teruggrijpen op de Integrale Bedrijfsnoodorganisatie VU-Campus (iBNO) om de werkwijzen van de bestaande bedrijfsnoodorganisatie te stroomlijnen. Het iBNO-rompdocument (2018) beschrijft de uitgangspunten die VU-breed gelden en beschrijft uniforme opschalingsprincipes en afhandelingsroutes bij calamiteiten. De bedrijfsnoodorganisatie kan op verschillende niveaus worden ingezet: operationeel, tactisch of strategisch. Als dat nodig is, wordt binnen de bedrijfsnoodorganisatie opgeschaald naar het bovenliggende niveau.

In de eerste maanden heeft het crisisteam gewerkt met verschillende scenario’s, die uitgaan van een hoge mate van complexiteit en onzekerheid, en van steeds veranderende externe factoren die allemaal impact hebben op ons primair proces. Vanaf het moment dat de eerste versoepelingen werden aangekondigd, kon de crisisorganisatie zich steeds meer bezighouden met strategische vraagstukken. Om deze volgende fase van crisisbeheersing ten opzichte van de reguliere lijntaken aan te kunnen sturen, heeft de VU vanaf 19 mei een breed vertegenwoordigd Strategisch beleidsteam ingezet. Dit team is samengesteld uit een CvB-lid (voorzitter), een decaan, directeur bedrijfsvoering, dienstdirecteuren (verantwoordelijke operationeel crisisteam) en een Portefeuillehouder Onderwijs. De OR en USR zijn ook als toehoorder vertegenwoordigd in het SBT. Dit team is in 2020 wekelijks bijeengeweest.