Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

8.2 Verdere ontwikkeling van risicomanagement: relatie met implementatie strategische ambities

Wij streven naar continue verbetering van het risicomanagement binnen de VU. Een belangrijk aandachtspunt in 2021 is het bepalen van de risicobereidheid, de inventarisatie van risico’s en beheersmaatregelen voor de implementatie van de nieuwe Strategie VU 2020-2025. Door middel van een VU-brede strategische conferentie op 16 februari 2021 is per strategische ambitie en speerpunt uit de strategie gesproken over risico’s en risicobereidheid. De uitkomsten van deze conferentie worden gedeeld met de verschillende strategie kernteams, die de implementatie van de ambities trekken, de faculteitsbesturen en de directeuren van de diensten. Hiermee worden de uitkomsten van de conferentie betrokken in de verdere uitwerking van de ambities en speerpunten uit de strategie.