Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

8.5 Structurele risico’s

Binnen de VU wordt structureel aandacht besteed aan signalering en beheersing van vermijdbare en externe risico’s op het gebied van onderwijskwaliteit (binnen de cyclus onderwijskwaliteitszorg), integrale veiligheid (binnen de desbetreffende eenheden en gecoördineerd door een VU-brede, multidisciplinaire commissie integrale veiligheid), fysieke veiligheid (Arbodienst), sociale veiligheid (HRMAM, FCO) wetenschappelijke integriteit, data- en cyberveiligheid (IT), privacybescherming (Bestuurszaken), compliance en fraude (o.a. Bestuurszaken, Financiën). De risicobereidheid van dit type risico’s varieert, afhankelijk van het onderwerp, van laag naar zeer laag.