Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

8.6 Specifieke risico’s & risico-inventarisatie

Daarnaast is sprake van meer specifieke risico’s die op dit moment actueel zijn, maar na verloop van tijd naar verwachting minder belangrijk zullen worden in termen van bewaking en te nemen (extra) maatregelen.

Uit de meest recente risico-inventarisatie komen de onderstaande risico’s als de op dit moment meest belangrijke risico’s naar voren. In deze uiteenlopende risico’s zijn ook de verschillende risico’s die het gevolg zijn van de coronapandemie inbegrepen; dit in tegenstelling tot het Jaarverslag 2019 waarin de mogelijke gevolgen van deze pandemie als een separaat cluster van risico’s werd opgenomen. De gedetailleerde uitwerking van de risico-inventarisatie (inclusief onder andere trends en maatregelen) is opgenomen als bijlage 6 van dit jaarverslag. Onderstaand zijn de belangrijkste specifieke risico’s die de VU onderkent en hun ontwikkeling beknopt samengevat: