Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Strategische risico’s, met betrekking tot het behalen van strategische doelen:

  • Personeel (met name werkdruk); dit risico neem toe, mede als gevolg van de effecten van de coronapandemie en de aanhoudende hoge instroom van studenten.

  • Campusontwikkeling (projectuitvoering, kosten); dit risico is per saldo iets toegenomen door hogere risico’s in de projectuitvoering op de aspecten tijd (vertraging) en geld (kostenstijgingen in de bouwsector). Er zijn door corona tijdelijk minder acute knelpunten in de vraag naar ruimte, maar dit kan na corona omslaan mede als gevolg van groei studentenaantallen.