Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vermijdbare risico’s, met betrekking tot continuïteit en de kwaliteit van de primaire en ondersteunende processen:

  • Beheersingsprocessen en informatievoorziening; dit risico neemt toe als gevolg van het inherente risico dat de lopende vervanging van het huidige ERP-systeem en de implementatie gedurende het jaar in plaats van bij de jaarwisseling met zich meebrengt.

  • IT-infrastructuur: dit risico neemt ondanks de genomen maatregelen toe, met name als gevolg van het gestegen risico op cyberaanvallen.

  • Compliance; dit risico neemt iets af. Afname is het gevolg van toegenomen VU-brede risicobewustzijn en kennis en ervaring inzake deze materie en door genomen maatregelen in systemen en regelgeving, en extra aangestelde expertise.

  • Onderwijskwaliteit, dit risico neemt toe, vooral als gevolg van de coronapandemie.