Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Afschrijvingslasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

t.o.v.

t.o.v.

 

2020

2020

2019

Begroting

2019

Afschrijvingslasten

45.943

52.209

48.074

-6.266

-2.131

De afschrijvingslasten zijn in 2020 € 6,3m lager dan begroot en € 2,1m lager dan in 2019.

Bij FCO zijn de afschrijvingskosten € 4,5m lager en bij IT € 1,2m lager dan de begroting. Voor FCO wordt dit voor € 2,5m verklaard door vertraging afschrijvingen bij het Wiskunde & Natuurkunde gebouw naar 2023. Dit in verband met de vertraagde sloop van dit pand. Daarnaast zijn de afschrijvingen CCE € 0,7m lager, NU.VU gebouw € 0,2m lager, services (o.a. AVC en meubilair) € 0,3 lager, O2 (nazorg) € 0,1m lager en Hoofdgebouw (met name aula en auditorium) € 0,1m lager.

Bij IT wordt de afname voornamelijk veroorzaakt door het later in gebruik nemen van het NU.VU gebouw van Next Level Identity, Accessmanagement (IAM) en vanwege andere investeringen in 2020 die nog niet tot ingebruikname hebben geleid.