Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Baten werk voor derden

BATEN WERK VOOR DERDEN

   

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

t.o.v.

t.o.v.

 

2020

2020

2019

Begroting

2019

      

Contractonderwijs

17.114

20.421

20.350

-3.307

-3.236

      

Onderzoek tweede geldstroom

     

Tweede geldstroom NWO

24.298

30.283

30.746

-5.985

-6.448

Tweede geldstroom KNAW en overige

120

 

258

120

-138

Subtotaal onderzoek tweede geldstroom

24.418

30.283

31.004

-5.865

-6.586

      

Onderzoek derde geldstroom

     

Derde geldstroom Europese Unie

21.351

20.000

20.578

1.351

773

Derde geldstroom Nationale overheden

2.438

4.000

4.294

-1.562

-1.856

Derde geldstroom Not for profit organisaties

14.008

15.500

15.783

-1.492

-1.775

Derde geldstroom bedrijven

2.642

1.500

1.410

1.142

1.232

Derde geldstroom overige

850

169

75

681

775

Subtotaal onderzoek derde geldstroom

41.289

41.169

42.140

120

-851

      

Totaal Baten Werk voor derden

82.821

91.873

93.494

-9.052

-10.673

Vooral vanwege de coronacrisis zijn de baten uit de 2e en 3e geldstroom fors achtergebleven bij die van 2019 (€ 10,7m afname). Het negatieve corona-effect bedraagt € 7,1m. Hiervan is -/- € 4,8m 2e en 3e geldstroom onderzoek (-/- € 2,2m vertraging onderzoek, -/- € 2,6m gemiste acquisitie contractonderzoek) en gemiste baten 3e geldstroom onderwijs -/- € 2,3m.

Contractonderwijs betreft met name van losse opdrachten, NT2 inkomsten en postgraduate onderwijs (PGO). De sterkste afname laat de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen (UCGB) zien (-/- € 1,7m). Circa tweederde van het contractonderwijs wordt verzorgd door School of Business Economics. Hier blijft de afname beperkt tot -/- € 0,6m.

De baten van het Centrum voor Internationale Samenwerking (CIS) zijn daarentegen € 1,1m hoger dan in 2019. Dit betreft projecten op het gebied van internationale samenwerking met niet-westerse landen. Daarnaast is de derde geldstroom vanuit de EU en bedrijven gestegen ten opzichte van 2019.