Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Huisvestingslasten

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

t.o.v.

t.o.v.

 

2020

2020

2019

Begroting

2019

Huisvestingslasten

37.332

36.016

35.695

1.316

1.637

De totale geconsolideerde huisvestingslasten bedragen in 2020 € 37,3m en namen ten opzichte van 2019 toe met € 1,6m. Ten opzichte van de begroting bedroeg de stijging € 1,3m. Deze overschrijding heeft met name (€ 1,5m) betrekking op de studentenhuisvesting (huurgaranties 2020). De energielasten laten een overschrijding zien van € 0,1m. Dit vanwege een te hoog contractvolume bij de leverancier die deels verkocht is in een financieel ongunstige markt. Daarnaast is er in 2020, ondanks corona, meer elektriciteit en minder gas verbruikt dan begroot.