Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Personeel niet in loondienst

Hieronder volgt een grafisch overzicht van de kosten voor personeel niet in loondienst in 2019 en 2020 per faculteit en per dienst (bedragen in €k).

De totale kosten van het ingehuurde personeel (detacheringen, uitzendkrachten e.d.) binnen de VU (excl. AUC, VU Holding en VUMC) bedroegen in 2020 € 22,5m. Dit is een stijging van € 3,6m (excl. € 0,9m CCE) ten opzichte van 2019. De realisatie in 2020 komt ten opzichte van de begroting € 8,4m hoger uit, waarvan € 2,4m bij de faculteiten en € 6,0m bij de diensten (inclusief inhuur ten behoeve van CCE).

Belangrijkste reden van de stijging is de tijdelijke vervanging van veel vast personeel door ingehuurd personeel bij zowel FCO als IT. Bij IT zijn de inhuurkosten tevens hoger in verband met niet begrote inhuurkosten voor backfill programma MARS (€ 1,3m).

Bij Rechten is de extra inhuur vooral het gevolg van extra, coronagerelateerde, werkzaamheden en bij de School of Business and Economics was de extra inhuur nodig om de hoge instroom van studenten per september 2020 en de fors hogere doorstroom naar het tweede jaar als gevolg van het uitgestelde bindend studieadvies te kunnen faciliteren. Tegenover overschrijdingen op externe inhuur staan onderschrijdingen op eigen personeel. Bij FCO (Vastgoedbeheer) gaat het om inhuur ter vervulling van openstaande vacatures. Er staat deels een hogere doorbelasting aan CCE tegenover.

Bij IT is de grootste oorzaak inhuur in het kader van het programma Optimalisatie bedrijfsvoering (MARS) die niet is begroot. Hier staat een toewijzing tegenover. Rechten, SBE, HRM en FIN: Bij Rechten en SBE gaat het om corona-effect en aantallen studenten; bij HRM om het project MARS en bij Financiën om langdurige ziekte en vacatures.

Bij ACTA is de overschrijding gerelateerd aan heraccreditatie en het programma MARS. Hier tegenover staat een vergoeding vanuit de VU voor de inhuur voor MARS. De verbeteringen ten opzichte van 2019 doen zich voor bij FRT, BETA, UB, SOZ, C&M en BZ.