Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Externe financiering

Voor de eerste fase van het campusinvesteringsprogramma heeft de VU in september 2013 een kredietfaciliteit met de Europese Investeringsbank Bank (EIB) afgesloten voor een bedrag van € 230m. Deze faciliteit is gebruikt om maximaal de helft te financieren van een aantal specifieke projecten. De andere helft van deze eerste fase wordt door de VU gefinancierd uit eigen middelen en gegenereerde kasstromen. In 2017 is de zevende en laatste tranche opgenomen waardoor het totaal opgenomen bedrag van de EIB faciliteit op € 206,6m is gekomen. De VU maakt geen gebruik van de gehele faciliteit, voornamelijk omdat projecten binnen budget zijn afgerond. Eind 2018 heeft de eerste aflossing plaatsgevonden.

Ten behoeve van de tweede fase van het campusinvesteringsprogramma is eind 2017 een tweede kredietfaciliteit bij de EIB en bij de BNG Bank (BNG) afgesloten voor in totaal € 140m. In december 2020 zijn deze kredietfaciliteiten verhoogd met totaal € 35m en tegelijkertijd is de looptijd van de gehele faciliteit voor de tweede fase campusinvesteringen verlengd met twee jaar. Totaal bedrag van de faciliteiten, evenredig verdeeld over de banken, is nu € 175m. De tweede trekking van € 15m bij de BNG heeft in december 2020 plaats gevonden, waardoor het totaal opgenomen bedrag bij de BNG op € 30m komt per ultimo 2020. Vanaf 2025 gaat afgelost worden op de financiering van fase twee.

Zie onderstaand overzicht van opgenomen leningen per ultimo 2020.

Bank

Hoofdsom

Rente

Start

Eind

BNG

€ 15,0

3M EURIBOR

1-12-2018

1-12-2034

BNG

€ 15,0

3M EURIBOR

1-12-2020

1-12-2034

EIB

€ 50,0

3M EURIBOR

24-1-2014

19-12-2033

EIB

€ 48,0

3M EURIBOR

16-7-2014

17-7-2034

EIB

€ 23,5

3M EURIBOR

27-5-2015

28-5-2035

EIB

€ 20,1

3M EURIBOR

9-12-2015

9-12-2030

EIB

€ 10,0

3M EURIBOR

1-8-2016

1-8-2031

EIB

€ 30,0

3M EURIBOR

20-12-2016

22-12-2031

EIB

€ 25,0

3M EURIBOR

1-8-2017

2-8-2032

In 2021 zal naar verwachting de eerste trekking onder de tweede faciliteit bij de EIB plaatsvinden.