Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Investeringen

Uit onderstaand overzicht blijkt dat de VU in 2020 € 69,5m heeft geïnvesteerd. Het grootste deel hiervan betreft gebouwen in met name het NU.VU-gebouw.

(bedragen in € mln)

2020

2019

Terreinen

 

-

Gebouwen

-1,1

11,4

Gebouwen in uitvoering

51,1

22,6

Inventaris en apparatuur

4,8

7,7

Totaal materiele
vaste activa

54,8

41,8

   

Software

14,7

5,6

Totaal immateriele vaste activa

14,7

5,6

   

Totaal investeringen

69,5

47,4