Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Universitaire Studentenraad

Na een intensieve overdrachtsperiode is de Universitaire Studentenraad 2020-2021 (USR) vanaf september druk bezig met het vervullen van zijn rol als vertegenwoordiger van alle studenten van de VU. Dit jaar werkt corona als een rode draad door alles heen en hebben we als VU-gemeenschap veel moeten schakelen. De USR heeft ook dit jaar, net als voorgaande jaren, een uitdagende taak om diverse instemmings- en adviesaanvragen te behandelen zoals het Kwaliteitsplan, Begroting, Online Proctoring (OLP) en daarnaast om uitvoering te geven aan zijn eigen ambitieuze beleidsplan.

De USR staat momenteel voor een unieke set aan uitdagingen. Door corona heeft het onderwijs zich moeten verplaatsen van fysieke vorm naar die van online. Een grote groep van onze eerstejaars studenten heeft onze campus nog nooit gezien. De binding aan de faculteiten verloopt voor deze studenten compleet anders en de transitie naar de universiteit is ook veel moeilijker. Studiesucces is hierbij een belangrijk thema waarbij we als USR kijken naar zaken zoals het BSA en naar de vraag of deze wel werkbaar is in de huidige situatie. Zowel de overheid als de universiteiten hebben hierop goed gehandeld en is er ademruimte gecreëerd voor onze eerstejaars studenten.

Al onze studenten en medewerkers hebben zich moeten banen door een complete overgang waarin het digitale het nieuwe normaal is geworden. Zo zijn we als USR ook nauw betrokken in het proces rondom OLP, de digitale tentaminering waarop de VU is overgestapt. Hierdoor kunnen onze studenten nationaal en internationaal hun tentamens gedurende de maatregelen blijven afleggen. OLP blijft door de vele ontwikkelingen een onderwerp dat als USR onze aandacht blijft behouden.

De USR krijgt regelmatig signalen binnen dat onze studenten kampen met onderliggende problematiek als gevolg van de maatregelen rondom corona. Studentenwelzijn staat dan ook hoog op onze agenda. Daarom heeft de USR eind 2020 een corona monitor opgezet waarin we peilen hoe het gaat met het welzijn van onze studenten.

Internationalisering blijft ook een punt dat focus verdiend. We zien een toename van internationale studenten die zetels bekleden binnen de Raad. Dat is een positieve ontwikkeling, omdat de USR er immers is om alle studenten te vertegenwoordigen, zowel nationaal als internationaal. Maar het betekent wel dat de USR en de instelling zich in een uitdagende transitieperiode bevindt. De organisatie en de verschillende gremia zullen bekend moeten raken met het idee dat onze internationale populatie bepaalde ondersteuning vergt en de faciliteiten die daarbij komen kijken.

Participatiecijfers blijven binnen de medezeggenschap van matige hoogte. Een ontwikkeling die niet alleen bij de VU, maar ook op landelijk niveau waarneembaar is. De situatie van corona maakt dit alleen maar lastiger. Daarom is de medezeggenschap genoodzaakt om zich zichtbaar op te stellen via social media en zich binnen de online platforms te bewegen. De taken van de USR als medezeggenschap zijn gedurende de afgelopen jaren complexer, intensiever en frequenter van aard geworden. Met de invoering van het leenstelsel is dit een nog grotere uitdaging geworden. Een jaar lang inzetten als lid van een studentenraad is voor veel studenten, door de invoering van het leenstelsel, veel duurder geworden en daardoor minder aantrekkelijk. Daarom is de USR met het College van Bestuur in gesprek over de toegankelijkheid van bestuursjaren en kijken we wat we samen kunnen doen om studenten te motiveren om middels de medezeggenschap een mooie bijdrage te leveren aan de universiteit.

In 2020 is de USR in samenwerking met het College van Bestuur van start gegaan met het opzetten van een taskforce participatie om de studentmedezeggenschap te kunnen ondersteunen op zowel centraal als decentraal niveau, mede om de medezeggenschap meer zichtbaarheid te geven.

2020 was het jaar van grote omschakelingen onder snelle tijdsdruk wat veel heeft gevraagd van onze medewerkers, docenten en studenten. We zijn als centrale medezeggenschap trots op hoe de universiteit zich heeft kunnen manoeuvreren ondanks de vele beperkingen die dit jaar met zich mee bracht.

Wij kijken als USR terug op een zeer intensief en leerzaam 2020, met veel successen en leerpunten voor ons en de universiteit. We hopen met evenveel motivatie en daadkracht onze werkzaamheden voort te zetten in 2021. Met dank aan de organisatie en het CvB voor de ondersteuning in 2020.

Kata Rakic

Voorzitter Universitaire Studentenraad