Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2. Onderwijs

In dit hoofdstuk beschrijven we VU als onderwijsinstelling. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het wetenschappelijke onderwijs dat de VU verzorgt? Hoe is dat onderwijs verbonden aan de kernwaarden en de doelen van de VU?

2.1 Visie en kerncijfers

De Onderwijsvisie van de VU sluit aan op onze academische cultuur die wordt gekarakteriseerd door de drie kernwaarden persoonlijk, open en verantwoordelijk. We leiden onze studenten op tot kritische, geëngageerde academici.

2.2 Kwaliteit

De kwaliteitszorg en -borging heeft in 2021 binnen de VU goed gefunctioneerd. Alle 13 opleidingen die in 2021 zijn gevisiteerd in het kader van de externe accreditatie, hebben deze visitatie met een positief oordeel van het panel afgerond.

2.3 Impact en strategische resultaten

De Strategie VU 2020-2025 formuleert verschillende doelen op het gebied van Toekomstbestendig onderwijs en een Leven Lang Ontwikkelen.

2.4. Samenwerkingen

De VU werkt op het gebied van onderwijs samen met diverse partners in binnen- en buitenland. Hieronder worden enkele samenwerkingen uitgelicht.

3. Onderzoek

Ook in 2021 werd aan de VU toonaangevend onderzoek verricht. Dit hoofdstuk schetst de VU als onderzoeksinstelling.

3.1 Visie en kerncijfers

De VU staat voor hoogwaardig onderzoek met een grote wetenschappelijke en maatschappelijke impact. VU-onderzoek is grensverleggend: met ons onderzoek neemt de VU verantwoordelijkheid voor de toekomst van de mensheid en de planeet.

3.2 Kwaliteit

Voor het monitoren van de kwaliteit van ons onderzoek volgen we het landelijk evaluatieprotocol. Een internationale commissie van experts beoordeelt alle onderzoekseenheden ten minste eens in de zes jaar.

Onderzoeksinstituten

De VU heeft een unieke structuur van multidisciplinaire instituten die vaak ook faculteitsoverstijgend zijn.

3.3. Impact en strategische resultaten

In de onderstaande visualisaties wordt de connectie van de VU-onderzoeksoutput met de SDG’s weergegeven. Uit de resultaten komt naar voren dat de onderzoeksoutput van de VU een duidelijke connectie maakt met de verschillende thema’s binnen de SDG’s.

Toon meer resultaten