Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

II Overzicht nevenfuncties leden College van Bestuur

Naam

Nevenfuncties

Prof. dr. C.M. (Mirjam) van Praag (1967)

 • Professor of Entrepreneurship, Department of Innovation and Organizational Economics, Copenhagen Business School

 
 • Non-executive Board Member, Berlingske Media (tot 1.4.2020)

 
 • Hoogleraar Entrepeneurship and Society, School of Business and Economics, VU (vanaf 15.7.2020)

 
 • Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank (vanaf 1.10.2020)

 
 • Lid Bankraad (vanaf 1.10.2020)

  
 

Overige nevenfuncties

 
 • Professor of Entrepreneurship and Organization, Faculty of Economics and Business, Universiteit van Amsterdam (tot 15.7.2020)

 
 • Lid Raad van Toezicht PharmAccess

 
 • Lid Raad van Toezicht Anne Frank Stichting (AFS)

 
 •  Lid Raad van Advies Everyday Heroes

 
 • Lid Raad van Advies SEO Economisch Onderzoek

 
 • Member Board of Inspiration Diversion

 
 • Advisory Board member Refugees Forward

  

Prof. dr. V. (Vinod) Subramaniam (1967)

 • Lid Raad van Toezicht Rijksakademie van beeldende kunsten

 
 • Lid Raad van Toezicht stichting hDMT

 
 • Lid Advisory Board Cyclotron BV

 
 • Ouder-lid Raad van Toezicht British School of Amsterdam (vanaf 1.3.2020)

 
 • Voorzitter Nationale Adviescommissie Diversiteit en Inclusie (vanaf 1.10.2020)

  

Dr. M.J.W.T. (Marcel) Nollen (1963)

 • Lid Bestuur Feyenoord Foundation

 
 • Lid Raad van Toezicht Rotterdams theatergezelschap Babel (tot 1.8.2020)

 
 • Lid bestuur Studielink namens VSNU (vanaf 12.2.2020)

De nevenfuncties van de bestuurders zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Goedkeuring wordt verleend, of afspraken worden gemaakt, op basis van een vastgesteld toetsingskader.