Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

III Overzicht functies leden Raad van Toezicht Stichting VU

Naam

Functie

Benoemd

Termijn

Drs. R. Teerlink (1961)

Voorzitter; lid Remuneratiecommissie

01.07.2018

1

H.H.J. Dijkhuizen (1960)

Vicevoorzitter; voorzitter Audit- en Huisvestingscommissie

01.03.2017

2

Prof. dr. A.C.J. Hulk
(1952)

Voorzitter Remuneratiecommissie, lid Kwaliteitscommissie, lid op voordracht van de medezeggenschap

01.09.2020

2

Prof. dr. E.C. Klasen (1949)

Voorzitter Kwaliteitscommissie

06.09.2017

2

Mr. drs. J.L. Burggraaf (1964)

Lid Audit- en Huisvestingscommissie

06.09.2017

2