Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

IV Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting VU

Naam

(Neven)functies

Drs. R. Teerlink (1961)

Nevenfuncties: voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatieve Rabobank U.A., lid Raad van Commissarissen Just Eat Takeaway.com N.V.

H.H.J. Dijkhuizen (1960)

Hoofdfunctie: Chief Financial Officer NIBC Bank N.V. / Vicevoorzitter

Nevenfuncties:
lid bestuur Nationaal Fonds 4 en 5 mei, lid Raad van Toezicht WWF Nederland en voorzitter Auditcommissie, lid Raad van Commissarissen van NS en voorzitter Risk- en Auditcommissie.

Prof. dr. A.C.J. Hulk
(1952)

Hoofdfunctie: emeritus hoogleraar Franse Taalkunde bij de Universiteit van Amsterdam

Nevenfuncties:
lid Conseil d'administration (=Raad van Toezicht) van de Réseau Français des Instituts d’Etudes Avancées (RFIEA), voorzitter Spinozacommissie NWO, voorzitter Zwaartekrachtcommissie NWO, lid Raad van Toezicht StichtingInnoord.

Prof. dr. E.C. Klasen (1949)

Nevenfuncties: adviseur Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum, adviseur (op verzoek) van het Universitair Medisch Centrum Groningen, emeritus hoogleraar Management van Gezondheidsonderzoek bij de Universiteit Leiden, voorzitter Raad van Toezicht ONCODE,
voorzitter ZonMw Commissie Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken, voorzitter ZonMw commissie Personalized Medicine,
voorzitter Raad van Toezicht NIVEL, voorzitter Raad van Toezicht Wilhelmina Ziekenhuis Assen, lid NWO-commissie Replicatieonderzoek,
voorzitter Raad van Toezicht Healthy Ageing Network Northern Netherlands, lid Deskundigencommissie Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

Mr. drs. J.L. Burggraaf (1964)

Hoofdfunctie: directeur Schuiteman M&A – Corporate Finance (vanaf 1.3.2020)

Nevenfuncties:
non-executive lid van de board van De Persgroep S.A., lid van de Raad van Commissarissen NCOI Holding B.V., bestuurder BSA & Partners B.V., bestuurslid AECA-NL Amsterdam.