Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4. Impact en valorisatie

Wij hechten groot belang aan de impact van ons onderwijs en onderzoek om zo als universiteit nog meer waarde te creëren voor de maatschappij. Er is in 2021 hard gewerkt binnen de universiteit én met partners om ervoor te zorgen dat onderzoekers en studenten zich gestimuleerd voelen en de juiste ondersteuning krijgen om die impact te maken. De VU is ambitieus en neemt een leidende rol in de regio en Nederland om dit voor elkaar te krijgen.