Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4.1 Visie en kerncijfers

Bij het strategische speerpunt ondernemend en de strategische ambitie impact door onderwijs en onderzoek hebben we de volgende doelen en ambities geformuleerd:

  1. Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn gelijkwaardige kerntaken en worden op hetzelfde niveau erkend en gewaardeerd.

  2. Ondernemerschap en een ondernemende houding zijn vanzelfsprekend bij onze studenten en medewerkers. We verkennen of we een universiteitsminor Ondernemerschap kunnen opzetten, waarin studenten in interdisciplinaire teams werken aan ondernemendheid.

  3. De VU-campus is een innovatiehub in Kenniskwartier Zuidas, de Amsterdamse Metropoolregio (MRA) en daarbuiten.

  4. Valoriserende activiteiten worden effectief en adequaat ondersteund.

Kerncijfers

In de onderstaande tabel zijn resultaten op het gebied van valorisatie en impact weergegeven, zoals ingediende patenten en het aantal licentieovereenkomsten dat is afgesloten. Postacademisch onderwijs is ook een vorm van valorisatie (zie hiervoor hoofdstuk 2, ‘Onderwijs’ ). Op de website VU voor professionals  zijn 261 opleidingen te vinden, van een eenmalige masterclass tot een volledige MBA. Daarnaast zijn er andere vormen van valorisatie die minder goed kwantitatief weer te geven zijn. Zie hiervoor bijvoorbeeld de paragraaf over media-activiteiten en samenwerkingen in dit hoofdstuk.

 

VU

VUmc

Aantal ingediende patenten

4

3

Opgerichte spin-offs (IP van de VU en VUmc)

2

-

Licentieovereenkomsten (kennis VU en VUmc uitlicenseren bedrijven)

17

15

Projecten (impact gerelateerd, van eerste idee tot mogelijke samenwerking en bedrijvigheid)

820 voor VU en VUmc samen

Samenwerkingsovereenkomsten (met externe partijen zoals bedrijven, overheden, NGO’s)

19

50

Projecten Demonstrator Lab

25

 

Amsterdam Venture Studios, start-ups en spin-offs

21

 

Contracten (legal, juridische overeenkomsten met externe partijen, vaak samenwerkingen)

172 (via IXA)

273 (incl. IAO)

Mediaberichten met kennis en onderzoek van de VU

6.404