Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4.3 Impact en strategische resultaten

Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn gelijkwaardige kerntaken

Sinds 2020 heeft de VU gewerkt aan het meer gelijkwaardig maken van valorisatie naast de andere kerntaken onderwijs en onderzoek. De belangrijkste resultaten van die inspanning zijn:

  • De Impact Board VU is een samenwerkingsverband op het gebied van impact van de faculteiten, dat tevens fungeert als het adviesorgaan voor het College van Bestuur. De board heeft in 2021 de werkgroepen Monitoring Impact, Externe Relaties en Impacttraining ingesteld. Deze tijdelijke werkgroepen, met hierin portefeuillehouders impact en directeuren en medewerkers van verschillende eenheden, werken aan concrete projecten op het gebied van impact. De bedoeling is dat de werkgroepen op korte termijn resultaat halen, dat vervolgens wordt geïmplementeerd in de organisatie.

  • In 2021 is de nieuwe visie van ‘Erkennen & waarderen’ vastgesteld. Valorisatie heeft hierin een belangrijke plek. De visie draagt bij aan het faciliteren van onderzoekers bij het maken van impact: zij moeten hiervoor tijd krijgen én waardering voor hun werk op het gebied van valorisatie. De nieuwe aanpak wordt de komende jaren verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Meer over Erkennen & waarderen is te lezen in hoofdstuk 5, ‘Sociaal jaarverslag’ .

  • Op de nieuwe VU-website heeft impact een belangrijke plaats gekregen op de homepage. Ook in andere communicatiekanalen geven we steeds meer aandacht aan impact en valorisatie. Op deze manier maken we de resultaten van valorisatie als gelijkwaardige kerntaak naast onderwijs en onderzoek beter zichtbaar en versterken we de waardering voor valorisatie.

  • Samen met onderzoekers vanuit de VU en Amsterdam UMC heeft IXA (Innovation Exchange Amsterdam, het samenwerkingsverband van de Knowledge Transfer Offices van VU, UvA, HvA en Amsterdam UMC) de basisopleiding Impact, van valorisatie tot realisatie ontwikkeld. Zeventien deelnemers hebben de opleiding in 2021 succesvol afgerond. De zesdaagse opleiding is breed opgezet: alle aspecten die een rol spelen om maatschappelijke en economische impact te realiseren, komen aan bod. Deelnemers hebben kennisgemaakt met ervaringsdeskundigen uit de eigen instelling en subsidiegevers en hebben gewerkt aan hun eigen impactnarratief en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zijn ze getraind in communicatie- en onderhandelingsvaardigheden met externe partijen en omgang met de media. Andere universiteiten hebben belangstelling getoond voor deze nieuwe impactopleiding.

Ondernemerschap en een ondernemende houding zijn vanzelfsprekend

Om ondernemerschap en een ondernemende houding te stimuleren onder studenten en onderzoekers heeft de VU verschillende initiatieven genomen. Een voorbeeld is dat het aanbod van ondernemerschapsonderwijs in 2021 verder is uitgebreid: met de ontwikkeling van het vak Startup Clinic bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, een ondernemerschapscursus voor promovendi en het opzetten van het campusbrede programma VU Startup Launch .

Ook heeft IXA in 2021 verschillende valorisatiewebinars en online ondernemerschapsprogramma’s aangeboden. Veel van deze programma’s (bootcamps en Explore-programma’s) zijn verzorgd in samenwerking met ACE-Incubator, het gezamenlijke ondernemerschapsprogramma van de Amsterdamse kennisinstellingen voor studenten en onderzoekers die een bedrijf willen starten.

ASIF Alpha BV, het studenteninvesteringsfonds van de VU en de UvA, organiseerde in 2021 een training met ondersteuning voor studenten bij het starten van een eigen onderneming. Het fonds biedt kansrijke studenten-start-ups de mogelijkheid van converteerbare leningen van 10.000 tot 25.000 euro. Ook in 2021 heeft ASIF Alpha BV in studenten-start-ups kunnen investeren. Het totale portfolio omvat nu meer dan tien studenten-start-ups.

De VU-campus is een innovatiehub in Kenniskwartier Zuidas

De VU werkt aan een campus waar naast onderwijs en onderzoek ook plek is voor ondernemerschap en innovatie. Op deze manier is de campus een plek waar studenten en onderzoekers op basis van kennis nieuwe bedrijven kunnen starten en waar bestaande bedrijven terechtkunnen voor samenwerking met studenten en onderzoekers.

Demonstrator Lab en Amsterdam Venture Studios

VU Demonstrator Lab is het ondernemerschapslaboratorium waar ideeën risicovrij worden omgezet in innovatieve producten en diensten. In 2021 heeft Demonstrator Lab 25 nieuwe projecten toegelaten. Het totaal staat nu op 97 projecten. In 2021 hebben acht projecten geresulteerd in de oprichting van een bv of start-up. Sinds de start heeft Demonstrator Lab in totaal geleid tot twintig start-ups.

In de incubator Amsterdam Venture Studios (AVS) VU Campus hebben in 2021 vier nieuwe spin-offs hun intrek genomen. Hiermee komt het totale aantal start-ups in AVS VU Campus uit op 21.

Verschillende start-ups binnen AVS en Demonstrator Lab hebben in 2021 fondsen binnengehaald of prijzen gewonnen.

  • VU-start-up NextRound ontving financiering van het overheidsinitiatief Sportinnovator. NextRound ontwikkelt een slimme bokszak die gamification van bokstrainingen mogelijk maakt.

  • Start-up Verides heeft de ING Circulair Ondernemenprijs gewonnen. Verides ontwikkelt een apparaat voor de recyclingindustrie.

  • VU-spin-offs LUMICKS en Optics 11 staan in de Top 250 Scale-ups van Nederland. De Top 250 Scale-ups bestaat uit de 250 Nederlandse bedrijven die in de periode 2016 tot en met 2019 het meest groeiden in omzet en/of medewerkers. LUMICKS haalde 93 miljoen dollar op voor ontwikkeling van de volgende generatie instrumenten voor biologisch onderzoek en medicijnontwikkeling.

  • Incircular, een spin-off die eiwitten ontwerpt en stabiliseert met INCYPRO – een unieke, innovatieve en gepatenteerde technologie – heeft een converteerbare lening van 300.000 euro ontvangen van het Noord-Holland Innovatiefonds.

  • VU-start-up Lalaland.ai is een samenwerking gestart met Wehkamp. Lalaland.ai genereert en hyperpersonaliseert volledig menselijke lichaamsmodellen van top tot teen met behulp van artificial intelligence (AI). Daarnaast heeft Lalaland.ai de Philips Innovation Awards 2020 gewonnen en is het bedrijf genomineerd voor MT/Sprout start-up van het jaar 2021. Lalaland.ai was verder een van de dertig geselecteerden voor Googles Black Founder Fund.

StartHub

Het project VU StartHub gaat over de realisatie van een tijdelijk, paviljoenachtig gebouw op de VU-campus dat een campus landmark wordt voor ondernemen. Deze ‘ondernemerschapshub’ biedt ruimte aan VU-start-ups om hun kantoor te huisvesten. De ondernemers kunnen gebruikmaken van coaching door experts, peer-to-peer-feedback en matching met dienstverleners. De VU zet bovendien kennis en ervaring van ondernemende VU-alumni actief in en biedt publieke en private partners de mogelijkheid om zich te verbinden aan de doelen van de VU. In 2021 is de aanbesteding voor de bouw van de StartHub succesvol verlopen. De bouw en opening vinden plaats in 2022.

Naast VU StartHub werkt de VU aan de realisatie van het Innovatiecentrum Health & Life Sciences op de campus. Voor dit nieuwe innovatiecentrum wordt nauw samengewerkt met Amsterdam UMC en de gemeente Amsterdam. Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan bedrijven om zich in de nabijheid van de VU en Amsterdam UMC te vestigen. Ook wordt een huisvestingsprogramma ontwikkeld voor start-ups in het Health & Life Sciences domein. Hiervoor is een subsidie toegezegd door de gemeente Amsterdam.

Valoriserende activiteiten worden effectief en adequaat ondersteund

We hebben ervoor gezorgd dat de centrale diensten van de VU meer en betere ondersteuning bieden aan valorisatieactiviteiten. Zo is in 2021 de opsplitsing voorbereid van het Knowledge Transfer Office IXA VU-VUmc in een deel voor VU en een deel voor VUmc. IXA VU gaat samen met het VU Grants Office verder als IXA-GO. De juristen van IXA VU en VU GO gaan deel uitmaken van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van de Dienst Bestuurszaken.

De VU richt dus per 1 januari 2022 een eigen organisatie in, die haar wetenschappers ondersteunt bij externe financiering en valorisatie. Het samenbrengen van IXA VU en VU GO past bij de ontwikkeling dat valorisatie en subsidies elkaar in toenemende mate overlappen; afstemming in de ondersteuning biedt meerwaarde en sluit aan bij (internationale) ontwikkelingen. Daarnaast versterkt het onderbrengen hiervan bij Bestuurszaken de afstemming en samenwerking op VU-niveau, aangezien het onderzoeks- en valorisatiebeleid en de ondersteuning daarvan nu zijn ondergebracht in één dienst.

Tevens is hoogleraar Davide Iannuzzi benoemd als Chief Impact Officer. Hij is op centraal niveau verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van strategie op het gebied van impact en onderzoekssubsidies. Ook speelt hij een belangrijke rol binnen pan-Amsterdamse en regionale samenwerkingen.

VU in de media

In 2021 zijn er 6.404 mediaberichten verschenen waarin de kennis en het onderzoek aan de VU een rol speelden. Deze berichten zijn 154.753.351 keer bekeken in binnen- en buitenland.

Aantal berichten

Totaal bereik

Figuur 7 Een schematische weergave van het aantal berichten en het totale bereik