Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.1 Visie en kerncijfers

De VU zet zich in voor een werkklimaat waarin mensen zich kunnen ontplooien en met plezier hun werk kunnen doen. Het faciliteren van een goed, evenwichtig en aantrekkelijk werkklimaat is dan ook een belangrijk thema. Net als vorig jaar was duurzaamheid het overkoepelende thema in de initiatieven voor medewerkers. Hierbij was met name aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Een ander belangrijk thema was het bevorderen van professioneel gedrag. Ook de ondersteuning vanwege het thuiswerken in de coronapandemie was een belangrijk speerpunt. Andere kernpunten vanuit de Strategie VU 2020-2025 waren diversiteit en Erkennen & waarderen.

De VU draagt daarnaast actief bij aan de veiligheid en de veiligheidsbeleving van alle medewerkers, studenten en andere aanwezigen op de campus. Het waarborgen van de veiligheid van onze omgeving vraagt onze voortdurende aandacht. Wij beschouwen veiligheid als een randvoorwaarde voor een goed academisch klimaat, waarbinnen personen zich ongehinderd kunnen ontplooien. Voor het functioneren van de VU is het essentieel dat er in alle opzichten sprake is van een veilige omgeving. Op de VU moeten alle mensen veilig kunnen studeren, werken, ontmoeten en ontspannen.

Kerncijfers

Hieronder staan de kerncijfers op personeelsgebied.

Kerncijfers personeel*

2020

2021

Totaal personeel (fte)

3.899

4.260

waarvan WP**

1.588

1.713

waarvan Promovendi

652

717

waarvan student-assistenten

120

175

waarvan OBP

1.540

1.655

Verhouding WP***/OBP

  

kalenderjaar - gemiddeld

1:1,42

1:1,47

Vrouwelijke hoogleraren

28%

29%

% gevoerde en geregistreerde jaar & beoordelingsgesprekken (streefcijfer 80%)

67%

****

% BKO certificaten (streefcijfer 2023: 85%)

82%

83%

% tijdelijk WP, conform cao afspraak (maximaal 22%) 

17%

****

% Internationalisering van de wetenschappelijke staf

32%

35%

% Geregistreerde nevenwerkzaamheden (bijzonder)hoogleraren

91%

****

% Ziekteverzuim

3,3%

3,2%

* Ultimo december 2021 aantallen
** Excl. promovendi, student-assistenten
*** Excl. student-assistenten
**** Vanwege de invoering van MARS kan er voor dit jaar niet worden gerapporteerd

Verhouding man/vrouw

 

% Vrouw

52%

% Man

48%