Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.3 Samenwerkingen

Voor het programma Erkennen & waarderen werkt de VU samen met alle andere universiteiten, universitaire ziekenhuizen, ZonMw, NWO en KNAW.

De Arbodienst wisselt kennis uit binnen de SAAZ-Unie (Samenwerkende arbo- en milieudiensten van academische ziekenhuizen en universiteiten) en is vertegenwoordigd in het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs. Binnen dit platform werken instellingen in het Hoger Onderwijs samen aan het verbeteren van de veiligheid, zodat er voor iedereen een open en veilige leer- en werkomgeving is.

Voor internationalisering wordt samengewerkt met onder meer Euraxess, UvA en INAmsterdam (voor het VU Spouse Programma), AON voor een workshop zorgverzekeringen in Nederland en AAme Adviseurs voor een sessie met informatie over belastingen.

Het Servicepunt Participatie werkt met diverse partijen samen voor het werven, selecteren en begeleiden van collega’s met een arbeidsbeperking. Die partijen zijn onder andere het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam en de Stichting Studeren en Werken op Maat (SWOM). Zie verder het kopje ‘Participatiewet’ in paragraaf 5.2 .

De VU is voor integrale veiligheid aangesloten bij het veiligheidsplatform Uilenstede (gemeente Amstelveen, DUWO) en het Veiligheidsoverleg Studentenhuisvesting Amsterdam, met als gesprekspartner de gemeente Amsterdam, Woningcorporaties en hogeronderwijsinstellingen. De VU onderhoudt ook frequent contacten met diverse (veiligheids)organisaties uit de omgeving zoals GGD Amsterdam, het ministerie van Binnenlandse Zaken, Politie Amsterdam (onder andere de publiek-private samenwerking cybercrime) en de managers Integrale Veiligheid onderwijsinstellingen Amsterdam. Voor veiligheid in het gebied rond de campus neemt de VU actief deel aan het veiligheidsplatform Zuidas. 

De regiehouders sociale veiligheid werken nauw samen met de wijkagent, het Centrum Seksueel Geweld, GGZ inGeest, de zedenpolitie, Blijfgroep, de recherchepsycholoog van de politie Amsterdam en forensisch psycholoog Dantes Psychologen. Daarnaast is de VU aangesloten bij AETAP ( Association of European Threat Assessment Professionals ).