Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.1 Visie en kerncijfers

Onze bedrijfsvoering is van doorslaggevend belang om onze ambities te realiseren. We werken in een omgeving en in een internationale context die continu in beweging zijn. Wil de VU succesvol blijven, dan moeten we onze organisatie en bedrijfsprocessen voortdurend ontwikkelen en vernieuwen.

Campus

De VU is een echte campusuniversiteit. De campus speelt een belangrijke rol in het verbinden van studenten en medewerkers met elkaar en met de universiteit als geheel. De campus is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar nieuwe samenwerkingsvormen kunnen ontstaan.

Drie inhoudelijke thema’s bepalen de ontwikkeling van de VU-campus:

  • De sociale campus: de Strategie VU 2020-2025 beschrijft een reeks activiteiten die tot doel hebben, de campus levendiger en bruisender te maken, een plek waar ruimte wordt geboden voor academische en sociale ontplooiing.

  • Campusvernieuwing: goede huisvesting en bijbehorende bedrijfsvoering zijn noodzakelijk voor de continuïteit van onderwijs en onderzoek. Door veranderende functionele en technische eisen is dit een voortdurende opgave.

  • Innovation District/ Kenniskwartier: de campus en Kenniskwartier Zuidas ontwikkelen zich tot een innovation district waar Health, Science en Business samenkomen en elkaar versterken, met een belangrijke betekenis voor stad, regio en maatschappij. Dit kenniskwartier vraagt om samenwerking tussen VU, Amsterdam UMC en gemeente Amsterdam, zowel op lokaal niveau rond onze campus als op stedelijk niveau met alle campussen en instellingen in de stad.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een speerpunt dat centraal staat in onze bedrijfsvoering. Onze samenleving staat voor grote uitdagingen en omvattende vraagstukken die om duurzame oplossingen vragen. Als universiteit voelen we ons verantwoordelijk om bij te dragen aan deze oplossingen. Dat doen we door vraagstukken van het heden te adresseren en vraagstukken van de toekomst snel te identificeren. Dat past bij onze missie: verantwoordelijkheid nemen voor mens en planeet.

Kerncijfers

Kerncijfers campus en bedrijfsvoering

2020

2021

CO2-footprint zonder mobiliteit (ton)*

     26.287

     25.035

Energieverbruik (GJ)

   378.150

   398.708

Gasverbruik (m3)

   100.087

   103.461

Waterverbruik (m3)

     89.128

    106.860

Afvalproductie (ton)

           699

          682

* Kerncijfer met mobiliteit is niet beschikbaar, door de coronamaatregelen werd er minder naar de campus gereisd.