Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.3 Samenwerkingen

Om de inhoudelijke onderwijs- en onderzoeksthema’s op en rond de campus te profileren en te faciliteren, werkt de VU samen met diverse partijen. Een belangrijk aspect daarbij is de uitwerking van het Kenniskwartier naar een Innovation District in de Zuidas door VU en Amsterdam UMC in samenwerking met de gemeente Amsterdam (Economische Zaken en Dienst Zuidas). In deze uitwerking wordt gebouwd aan een innovatiedistrict dat vooral activiteiten ontplooit die gericht zijn op Life Science & Health.

Daarnaast werkt de VU samen met Amsterdam UMC, de Hogeschool van Amsterdam en het AISS aan de realisatie van het Amsterdam Performance & Health Centre. AISS is het Amsterdam Institute of Sport Science.

Om bij te dragen aan de doelstelling om de Zuidas bereikbaar te houden, neemt de VU actief deel aan de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas. De VU werkt daarbij samen met de gemeente Amsterdam en de grote werkgevers aan de Zuidas. Daarnaast werkt de VU aan een levendige en bruisende campus. Daarvoor werkt de VU onder meer samen met partners als Rialto, Griffioen en de nieuwe expositieruimte.

Voor het strategische speerpunt duurzaamheid werkt de VU lokaal samen met verschillende partijen: de Green Business Club Zuidas, Hello Zuidas en landelijk met name via de UNL-gremia en RVO.