Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

IV Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht Stichting VU

Naam

(Neve)nfuncties

 

Drs. R. (Ron) Teerlink

voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatieve Rabobank U.A. (tot 01.09.2021)

lid Raad van Commissarissen Just Eat Takeaway.com N.V.

Linkedin

H.H.J. (Herman) Dijkhuizen (tot 01.03.2021)

Chief Financial Officer NIBC Bank N.V. / Vicevoorzitter

Lid bestuur Nationaal Fonds 4 en 5 mei

Lid Raad van Toezicht WWF Nederland en voorzitter Auditcommissie

Lid Raad van Commissarissen van NS en voorzitter Risk- en Auditcommissie

Linkedin

drs. J.H.P.M. (Anne Marie) van der Wijst (vanaf 01.03.2021)

Eigenaar adviesbureau

Lid Raad van Commissarissen HVC en voorzitter audit commissie

Lid Raad van Commissarissen Nederlands Loodswezen

Bestuurslid Stichting Zekerheden Reizigerstegoeden Translink

Linkedin

Prof. dr. A.C.J. (Aafke) Hulk

Emeritus hoogleraar Franse Taalkunde, met in het bijzonder aandacht voor vroege tweetaligheid, aan de Universiteit van Amsterdam

Lid Conseil d'administration (Raad van Toezicht) van de Réseau Français des Instituts d’Etudes Avancées (RFIEA)

Voorzitter Spinozacommissie NWO

Voorzitter Zwaartekrachtcommissie NWO

Lid Raad van Toezicht Stichting Innoord

Linkedin

Prof. dr. E.C. (Eduard) Klasen (tot 01.06.2021)

Adviseur Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum

Adviseur (op verzoek) van het Universitair Medisch Centrum Groningen

Emeritus hoogleraar Management van Gezondheidsonderzoek Universiteit Leiden

Voorzitter Raad van Toezicht ONCODE

Voorzitter Raad van Toezicht Leids Unversitair Behandel- en Expertisecentrum (LUBEC)

Voorzitter ZonMw Commissie Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken

Voorzitter Raad van Toezicht Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Lid NWO-commissie Replicatieonderzoek

Voorzitter Raad van Toezicht Healthy Ageing Network Northern Netherlands

Lid Deskundigencommissie Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

Linkedin

prof. dr. A.W.M. (Andrea) Evers (vanaf 01.06.2021)

Hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden

Wetenschappelijk directeur van het Instituut Psychologie

Medical Delta Hoogleraar Healthy Society verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit in Rotterdam

Lid KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen)

Lid adviesorgaan KNAW - Sociaal Wetenschappelijke Raad

Lid KHMW (Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen)

President SIPS (Society for Interdisciplinary Placebo Studies)

Bestuurslid Special Interest Group (SIG) Placebo and Pain IASP (International Association for the Studies of Pain)

Voorzitter PGMP (Platform Gezondheids- en Medisch Psychologie)

Lid wetenschappelijk adviescommissie – Corona Gedragsunit RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Bestuurslid LVMP (Landelijke Vereniging voor Medische Psychologie)

Lid van de raad van advies ESDAP (European Society for Dermatology and Psychiatry)

Lid Wetenschappelijke Advies Raad Diabetesfonds

Lid Wetenschappelijke Advies Raad Nierstichting

Lid Wetenschappelijke Advies Raad Reuma Nederland

Consultant Psychodermatologie L’Oreal

Linkedin

Mr. drs. J.L. (Jan Louis) Burggraaf (tot 01.09.2021)

Directeur Schuiteman M&A – Corporate Finance

Non-executive lid van de board van De Persgroep S.A.

Lid van de Raad van Commissarissen NCOI Holding B.V.

Bestuurder BSA & Partners B.V

Bestuurslid AECA-NL Amsterdam

Linkedin

dr. T.B.P.M. (Tjark) Tjin-A-Tsoi (vanaf 01.09.2021)

CEO van Stichting Sanquin

Chairman van Sanquin Health Solutions BV

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)

Commissaris bij PreWonen (woningcorporatie)

Lid van de ‘Raad van Nesteliers’ (Raad van Advies) van de Koninklijke Marechaussee

Lid van de Raad van Toezicht van de Nationale Opera & Ballet

Linkedin