Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

V Overzicht formele vergaderingen Raad van Toezicht Stichting VU periode 01.01.2021 – 31.12.2021

Aantal vergaderingen

Aanwezige RvT-leden

% aanwezigheid afgerond

8 reguliere vergaderingen. Aanvullend op de reguliere vergaderingen (6) hebben RvT en CvB twee maal een extra vergadering ingelast:
-ten behoeve van een verdieping op de schaalgrootte en inrichting van de VU als onderdeel van de strategische ambitie Slagvaardig en Wendbaar
-vanwege de bespreking van de problemen rondom de implementatie van het nieuwe systeemlandschap

R. Teerlink

100%

H.H.J. Dijkhuizen (tot 01.03.2021)

100%

J.H.P.M. van der Wijst (vanaf 01.03.2021)

100%

A.C.J. Hulk

100%

E.C. Klasen (tot 01.06.2021)

100%

A.W.M. Evers (vanaf 01.06.2021)

75%

J.L. Burggraaf (tot 01.09.2021)

75%

T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi (vanaf 01.09.2021)

100%