Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.2 Overige overheidsbijdragen

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2021

2021

2020

Simodont

903

700

744

Totaal overige overheidsbijdragen

903

700

744

Realisatie 2021 betreft de bijdrage die de VU ontvangt voor de opleiding Orthodontie (€ 0,9 miljoen).