Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.3 College- cursus-, les- en examengelden

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2021

2021

2020

Wettelijke collegelden

48.407

53.503

52.074

Bovenwettelijke collegegelden

12.889

10.888

12.271

Contractonderwijs collegegeld

312

2.029

438

Overige college-, les- en examengelden

53

1.415

148

Totaal college-, cursus-, les- en examengelden

61.661

67.835

64.931

De collegegelden zijn afgenomen met € 3,3 miljoen ten opzichte van 2020 als gevolg van een daling van de tarieven per student. Dit is gecompenseerd door een hogere Rijksbijdragen (zie ook toelichting op de Rijksbijdragen).

Ten opzichte van de begroting zijn de wettelijke collegegelden € 6,2 miljoen lager. De daling wordt veroorzaakt door de compensatie voor inkomstenderving op wettelijk collegegeld 2021-2022 van € 9,9 miljoen en hogere inkomsten op Joint Degrees en studenten die vanuit een andere universiteit een minor of vak volgen aan onze universiteit. De verrekening hierop is positief uitgevallen.