Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.4 Baten werk in opdracht van derden

(bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Realisatie

 

2021

2021

2020

Contractonderwijs

17.623

16.615

17.114

Contractonderzoek

   

- Europese Unie

21.645

38.410

21.351

- Nationale overheden

1.908

-

2.438

- NWO

26.701

28.977

24.298

- KNAW

327

-

120

- Not for profit organisaties

15.917

-

14.008

- Bedrijven

6.210

-

2.642

  

-

-

Subtotaal Contractonderzoek

72.708

67.387

64.857

Overige baten werk iov derden en dienstverlening

-383

-

850

Totaal baten werk in opdracht van derden

89.948

84.002

82.821

De baten werk in opdracht van derden zijn ten opzichte van 2020 gestegen met € 7,1 miljoen. De baten zijn in 2020 in verhouding fors lager uitgevallen door de coronacrisis en zijn in 2021 weer genormaliseerd naar het niveau van voor de coronacrisis.

Ten opzichte van de begroting zijn de baten werk in opdracht van derden € 5,9 miljoen hoger. De toename wordt met name veroorzaakt door de hogere baten in de 3e geldstroom contractonderzoek. Extra opbrengsten zijn voornamelijk gegenereerd door de Bèta faculteit.